ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna
+48 22 703 6214
INSTALACJE
Nasi pracownicy uczestniczą w procesie przygotowawczym do zakupu oraz instalują nowo zakupiony sprzętu.
PRZEGLĄDY TECHNICZNE
Zapewniamy wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym.
Regularna konserwacja pomaga utrzymać wysokie standardy pracy urządzeń, jak również zmniejsza ryzyko związane z ich uszkodzeniem. Konserwacje przyczyniają się do zwiększenia żywotności i wydajności sprzętów.
DIAGNOSTYKA I NAPRAWY
Oferujemy pełen zakres usług związanych z diagnostyką oraz naprawą uszkodzonego sprzętu. Nasi certyfikowani inżynierowie serwisu zapewniają terminowe i sprawne serwisowanie urządzeń.
MODERNIZACJE
Oferujemy możliwość modernizacji urządzeń (rozbudowy o dodatkowe moduły).
SZKOLENIA
Zapewniamy szkolenia z obsługi nowo zakupionych urządzeń oraz dodatkowe szkolenia wedle potrzeb naszych klientów.