ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna
+48 22 703 6214

Czy cierpisz na niewydolność serca?

Pacjenci z niewydolnością serca (HF) mają skłonność do wysokiego ciśnienia wewnątrz lewej części serca, zarówno lewego przedsionka jak i lewej komory odpowiedzialnych za pompowanie krwi przez serce. To często prowadzi do duszności, zmęczenia i trudności w wykonywaniu codziennych aktywności z powodu ciśnienia i zalegania płynu w płucach. Niestety wielu spośród pacjentów z niewydolności serca doświadcza powtarzających się hospitalizacji, gorszej jakości życia i krótszej oczekiwanej długości życia.

Opinia Dr Williama T. Abrahama, Dyrektora Medycznego firmy V-Wave „Przetoka międzyprzedsionkowa V-Wave może być nowym narzędziem* do kontrolowania podwyższonego ciśnienia w lewym przedsionku serca, które jest główną przyczyną występowania duszności i powodem hospitalizacji w przypadku nasilenia się objawów niewydolności serca. Wyniki badania wykonalności zostały zaprezentowane w marcu 2018 roku na corocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a następnie zostały opublikowane w recenzowanym czasopiśmie Journal of the American College of Cardiology zajmującym się kardiologią interwencyjną. Wyniki badania kolejnych 38 pacjentów wykazały, że przetokę z powodzeniem wszczepiono u wszystkich pacjentów i w ciągu roku nastąpiło złagodzenie objawów, poprawa tolerancji na wysiłek i jakości życia pacjentów w porównaniu z wartościami początkowymi. Badanie RELIEVE-HF zostało zaprojektowane, aby w sposób naukowy ocenić bezpieczeństwo i skuteczność tego podejścia na większej grupie pacjentów.”Rozważ uczestnictwo w badaniu klinicznym RELIEVE-HF Przetoki Międzyprzedsionkowej V-Wave: Innowacyjnej, eksperymentalnej terapii w leczeniu niewydolności serca.

System Przetoki Międzyprzedsionkowej V-Wave
V-Wave jest międzynarodową firmą zajmującą się wytwarzaniem wyrobów medycznych dedykowanych leczeniu niewydolności serca. Firma opracowała minimalnie inwazyjny, implantowany wyrób medyczny o nazwie Przetoka Międzyprzedsionkowa V-Wave, który jest przeznaczony do leczenia pacjentów z niewydolnością serca.

Przetoka V-Wave jest wyrobem medycznym w kształcie klepsydry wszczepianym na stałe w ścianę dzielącą lewy i prawy przedsionek, zwanymi również górnymi komorami serca, za pomocą cewnika (elastycznej rurki z tworzywa sztucznego) umieszczonego w żyle udowej. Zabieg wykonywany jest w szpitalu po podaniu środków uspokajających lub po znieczuleniu i zwykle trwa krócej niż dziewięćdziesiąt minut.

Jak działa ten wyrób medyczny
Przetoka międzyprzedsionkowa V-Wave została zaprojektowana w celu zredukowania nadmiernego ciśnienia w lewym przedsionku i w lewej komorze serca. W miarę wzrostu tego ciśnienia u pacjentów z niewydolnością serca niewielka ilość krwi jest „przetaczana” poprzez przetokę z lewego do prawego przedsionka, zmniejszając w ten sposób nadmierne ciśnienie i redukując objętość płynu zgromadzonego w płucach.

Informacja o badaniu klinicznym RELIEVE-HF

Firma V-Wave uzyskała pozwolenie Agencji ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) na przeprowadzenie badania klinicznego o nazwie RELIEVE-HF. Badanie to pozwoli określić wpływ przetoki międzyprzedsionkowej na istotne parametry kliniczne u pacjentów z niewydolnością serca w porównaniu z optymalnymi konwencjonalnymi terapiami. Parametry te obejmują zmniejszenie częstości hospitalizacji lub wizyt na oddziale ratunkowym z powodu nasilenia się niewydolności serca, a także poprawę jakości życia i wydolności wysiłkowej oraz zredukowanie innych objawów choroby.

Czy jesteś kandydatem do badania?

Możesz być odpowiednim kandydatem do badania RELIEVE-HF, jeśli występuje u Ciebie:
• Niewydolność serca powodująca zauważalne objawy takie, jak duszność, zmęczenie lub trudności w wykonywaniu codziennych aktywności (określana jako niewydolność serca III klasy w skali NYHA lub ambulatoryjna IV klasy)
• Przyjęcie do szpitala z powodu niewydolności serca w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub podwyższony poziom pewnego parametru, nazywanego BNP lub NT-proBNP, oznaczanego podczas badania krwi u pacjentów z niewydolnością serca.

Korzyści i ryzyka
Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w tym badaniu, potencjalne korzyści oraz ryzyka wynikające z uczestnictwa, a także wszystkie procedury badania, zostaną z Tobą przedyskutowane.

O V-Wave Ltd.
V-Wave jest prywatną firmą wytwarzającą wyroby medyczne, która posiada swoje biura w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Firma zajmuje się opracowywaniem minimalnie inwazyjnych implantowanych wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu pacjentów z przewlekłą chorobą serca. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.vwavemedical.com