ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna
+48 22 703 6214

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych jest AB Med-Serwis Arkadiusz Dobkowski z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Sikorskiego 8/6, 07-410 Ostrołęka, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 758-100-27-53, REGON: 141490220. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: abmedserwis@abmedserwis.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Nowa 23B, 05-500 Stara Iwiczna.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadacie Państw prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celach udostępniania danych); posiadacie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody można skontaktować się z naszym biurem ul. Nowa 23B, 05-500 Stara Iwiczna lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: abmedserwis@abmedserwis.pl Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez AB Med-Serwis Arkadiusz Dobkowski w ramach zawieranych umów.