ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna
+48 22 703 6214

Rozwiązanie do zarządzania dawką promieniowania rentgenowskiego dla pacjenta

Dose&Care® to najnowocześniejsze rozwiązanie cyfrowe ułatwiające monitorowanie narażenia pacjenta na promieniowanie. Gromadzi dane ze wszystkich urządzeń generujących promieniowanie jonizacyjne (np. tomografii komputerowej, aparatu rentgenowskiego, fluoroskopii, mammografii etc.) i monitoruje narażenie pacjenta, wspierając w ten sposób zasady dobrych praktyk w ośrodkach obrazowania, a także zapewniając zgodność z wymogami regulacyjnymi.

Rozwiązanie dla różnych modalności (CT, MG, RF, XA, NM, PT/CT, SPECT/CT, DX, CR, MRI), kompatybilne ze wszystkimi typami modalności obrazowania różnych producentów, nawet najstarszymi będącym rozwiązaniem neutralnym dla dostawcy modalności.

Dose&Care® to wyrób medyczny klasy I zgodnie z dyrektywą UE MDD, przeznaczony do użytku przez pracowników służby zdrowia. Umożliwia użytkownikowi przechowywanie i monitorowanie informacji dozymetrycznych pacjenta. Gromadzi raporty dotyczące dawek utworzone na podstawie metod (skaner, radiologia konwencjonalna i interwencyjna, mammografia itp.)

Dose&Care® umożliwia monitorowanie dawki pacjenta w czasie rzeczywistym i zawiera system zarządzania użytkownikami. Zapewnia także narzędzia do kojarzenia opisów procedur z regionami, edycji reguł alertów dla każdego regionu i zarządzania grupami opisów procedur.

Główne funkcje Dose&Care®:

  • Zbiera dane rentgenowskie dla każdego badania wraz ze szczegółowymi informacjami na temat badania z większości modalności, niezależnie od marki i modelu (takich jak konfiguracja maszyny i szczegóły protokołu, lekarz zlecający, dane pacjenta, protokół badania…).
  • Twórzy historię narażenia pacjenta, uwzględniając skumulowane dawki według regionu anatomicznego i ewentualne działania niepożądane.
  • Identyfikuje pacjentów zagrożonych.
  • Porównuj dawkę badania z diagnostycznymi poziomami referencyjnymi lub ustalonymi progami.
  • Identyfikuje badania, w których występuje nadmierne ryzyko, informuje odpowiedzialne strony i zapisuje komentarze wyjaśniające lub uzasadniające narażenie.
  • Analizuje historię pacjenta i badań, aby zidentyfikować najlepsze praktyki i praktyki, które nadal obowiązują i wymagają poprawy.
  • Eksportuje i udostępnia dane w różnych formatach (pdf, word, xls).

Aby uzyskać pełne informacje na temat środków ostrożności i optymalnych warunków użytkowania, zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi dostarczoną z oprogramowaniem lub z nami.

Do użytku wyłącznie w krajach, w których jest zgodne z obowiązującymi regulacjami w ochronie zdrowia.