ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna
+48 22 703 6214

11 kwietnia 2019: Warsztaty ECMO w modelu zwierzęcym

11 kwietnia 2019 r. w Krakowie odbyły się Warsztaty ECMO w modelu zwierzęcym. Wraz z firmą Getinge mieliśmy zaszczyt być współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli pogłębić i rozszerzyć tematykę.

PROGRAM
Część teoretyczna:
09:00 – 09:45
1 – Ostra niewydolność oddechowa typu ARDS – klasyfikacja berlińska, diagnostyka, patogeneza i leczenie.
Prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
09:45 – 10:30
2 – Pozaustrojowe wspomaganie oddychania i krążenia typu ECMO/ECCO2R, w leczeniu najcięższych postaci ostrej i przewlekłej zaostrzonej niewydolności oddechowej.
Dr med. Wiesław Królikowski
10:30 – 10:45 – dyskusja
10:45 – przerwa

Część praktyczna – od godziny 11:00
Dr piel. Bożena Seczyńska, Mgr piel. Ilona Nowak-Kózka, Mgr piel. Izabella Fajfer, Prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik, Dr med. Wiesław Królikowski
Przygotowanie systemu RotaFlow oraz systemu grzewczego zarządzającego, temperaturą pacjenta, do pracy.
1 – Wypełnianie obwodu ECMO – dokładne omówienie elementów składowych.
2 – Odpowietrzenie układu – ze szczególnym uwzględnieniem głowicy i oksygenatora.
3 – Omówienie trybów pracy pompy RotaFlow.
4 – Połączenie wypełnionego obwodu z napędem pompy RotaFlow oraz systemem grzewczym zarządzającym, temperaturą pacjenta.
5 – Kaniulacja zwierzęcia doświadczalnego (świnia rasy białej o wadze 120 kg)
6 – Podłączenie zwierzęcia do krążenia pozaustrojowego typu ECMO – monitorowanie oraz stabilizacja krążenia, omówienie monitorowania parametrów życiowych pacjenta.
7 – Kontrola obwodu podczas trwania procedury ECMO – prowadzenie dokumentacji.
8 – Techniki nerkozastępcze podczas krążenia ECMO – sposoby podłączenia.
9 – Leczenie przeciwkrzepliwe podczas leczenia techniką pozaustrojowego wspomagania oddychania i/lub krążenia, typu ECMO.
10 – Najczęstsze powikłania podczas krążenia ECMO, przyczyny i zapobieganie.
11 – Praktyczne ćwiczenie, przejścia na napęd ręczny, w razie awaryjnego zatrzymania napędu pompy RotaFlow.
12 – Praktyczne ćwiczenie, wymiany żelu w gnieździe czujnika przepływu pompy RotaFlow.
13 – Zakończenie procedury ECMO – oddanie krwi pacjentowi i dekaniulacja.
Dyskusja – zakończenie eksperymentu – godzina 14:00 – 14:30.
Obiad – zakończenie warsztatów.